Levering- en plaatsingscondities

Algemene voorwaarden m.b.t. verzenden en  aanplanten

 

1.1  Bestellingen en eventueel aanplanten wordt in overleg met de koper ingepland. Indien een product niet tijdig geleverd en/of geplaatst kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht. Leveringen en/of plaatsingen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres. De opdrachtgever dient te zorgen voor een goed bereikbare doorgang en plantlocatie voor eventuele machines en producten. Extra kosten door vertraging of inzet machines, wachturen, welke nodig zijn zullen worden doorberekend, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

1.2 De opdrachtgever stelt Tuinboom.nl of samenwerkend bedrijf in de gelegenheid het werk te verrichten. Daaronder valt het ter beschikking stellen van een toiletvoorziening en het gebruik van elektra/leidingwater en een parkeerplek voor bus of vrachtauto op het terrein of direct bij de locatie. Afwijkingen m.b.t. 1.2 dienen vooraf gecommuniceerd te worden met Tuinboom.nl.

1.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat plantlocatie een plantklare locatie betreft vrij van grove wortels, obstakels, kabels, leidingen, puin etc. Daarnaast dient de plantlocatie alleen vruchtbare aarde te hebben tot minimaal 1 meter rond het plantgat, goed ontwaterd te zijn en mag geen harde/storende lagen bevatten. Opgebrachte gezeefde grond is ongeschikt. De deskundige geeft desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied. Meerwerk is niet inbegrepen en planten op geen optimale plantlocatie vervalt de garantie.

1.4 De opdrachtgever zorgt voor aanwijzing van de kabels en leidingen welke zich op het perceel bevinden. Bij inzet van machines is opdrachtgever verplicht een melding aan te vragen voor de ligging van kabels en leidingen vanaf de weg naar de meterkast. Overige leidingen op het perceel dienen door de opdrachtgever te worden gemarkeerd of te kunnen worden aangewezen. Bij eventuele beschadiging kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren.

1.5 Vanwege wettelijke bezwaren blijft overtollige vrijgekomen grond op locatie direct naast het plantgat, en wordt niet afgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

1.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

A. Onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
B. Eventuele schades die ontstaan na plaatsing van de geleverde beplanting.
C. Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen of plantlocatie.
D. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever wordt verstrekt.
E. Onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte ligging van kabels en leidingen.

1.7 Op al onze uitgevoerde werkzaamheden geven wij 12 maanden garantie. Op beplanting geven wij aanplant garantie als hiervoor grondverbetering is toegepast, zoals Tuinboom.nl dat aanbiedt voor er begonnen wordt met het plantwerk. Voor schade aan beplanting door invloeden van mens of dier zijn wij niet aansprakelijk, evenals schade door extreme weersomstandigheden.

1.8 Eventueel overig meerwerk ten overstaan van voornoemde omschrijving zal met de opdrachtgever worden overlegd en op basis van nacalculatie met u worden verrekend.
De in de offerte zijn alle posten incl. BTW zichtbaar en in voornoemde totaalprijs inbegrepen. De werkelijke kosten zijn ten overstaan van de gecalculeerde stelposten verrekenbaar.

1.9 Op al onze diensten en/of producten zijn onze Algemene Voorwaarden van 

toepassing. Deze zijn vastgesteld door de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Wij helpen u graag!

Neem gerust contact op >>